Axiálne ložiská

Výrobcovia

Najpredávanješie produkty

Zľavnené produkty

Axiálne ložiská

Rady: 2900, 3900, 51100, 51200, 51300, 51400, 29300, 29400.Axiálne ložiská sú určené na prenášanie axiálnych síl, teda zaťaženia rovnobežne s hriadeľom. Valivé axiálne ložiská rozdeľujeme podľa typu valivých elementov.

Axiálne ložiská   Nie sú žiadne produkty v tejto kategórií.

Podkategória

  • Axiálne guľkové ložiská

    Rady: 2900, 3900, 51100, 51200, 51300, 51400, 29300, 29400.Axiálne ložiská sú určené na prenášanie axiálnych síl, teda zaťaženia rovnobežne s hriadeľom. Valivé axiálne ložiská rozdeľujeme podľa typu valivých elementov.

  • Axiálne súdkové ložiská

    Rady: 29300, 29400.Axiálne súdkové ložiská majú obežnú dráhu šikmo usporiadanú k osi ložiska. V porovnaní s klasickými axiálnymi ložiskami môžu okrem axiálneho zaťaženia prenášať aj radiálne zaťaženie. Ložiská sa okrem toho môžu uhlovo naklápať, a tým eliminovať priehyb hriadeľa, prípadne nesúosovosť hriadeľa k telesu. Ložiská nie sú samonosné, to znamená, že montáž hriadeľového krúžku so sadou súdkov môže prebiehať oddelene od telesového krúžku. Axiálne súdkové ložiská majú veľký počet nesymetrických súdkov a optimálnu priľnavosť medzi obežnými dráhami a súdkami.

  • Axiálne ihlové ložiská

    Axiálne ihlové ložiská majú schopnosť prenášať veľké axiálne zaťaženie a nie sú citlivé k nárazovým zaťaženiam. Umožňujú pevné uloženie pri minimálnych priestorových nárokoch. Sú jednosmerné a preto môžu prenášať iba axiálne zaťaženie pôsobiace v jednom smere. Tvoria mimoriadne kompaktné uloženie, ktoré nezaberá väčší priestor než bežný axiálny ložiskový krúžok, obzvlášť ak je možné využiť súvisiace diely ako obežné dráhy pre axiálnu klietku s ihlami.